• +40 77 016 10 41

InformațiiDeclarație de confidențialitate

General
Responsabil în sensul legilor privind protecția datelor este:
Elviatravel - Das Nagelstudio am B-dul Magheru 19
Kim Düren
B-dul Magheru 19
Oradea, 410057
Germania

Telefon: +40 77 016 10 41
Mail: info@elviatravel.eu

Principii
Vă rugăm să citiți cu atenție această declarație de confidențialitate și să nu utilizați site-ul nostru dacă nu sunteți de acord cu una dintre practicile descrise aici.

Colectarea datelor generale și informațiilor,
La fiecare accesare a site-ului nostru, serverul salvează următoarele date în fișierele de jurnal ale serverului:
1. Browserul utilizat și versiunea acestuia
2. Sistemul de operare al sistemului de accesare
3. Site-ul de pe care sistemul de accesare a ajuns pe site (Referrer)
4. Numele sistemului de accesare
5. Site-urile web pe care sistemul de accesare le-a vizitat pe site
6. Data și ora accesării
7. Adresa de protocol de internet a sistemului de accesare (adresa IP)
8. Furnizorul de servicii internet al sistemului de accesare (ISP).

Datele sunt colectate și stocate pentru:
1. Livrarea conținutului site-ului în mod corespunzător
2. Optimizarea conținutului site-ului
3. Asigurarea funcționării corecte a sistemelor noastre
4. În cazul unui atac asupra sistemului nostru, pentru a respinge pericolele și a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală.

De asemenea, datele colectate sunt evaluate statistic de către noi pentru a optimiza securitatea datelor sistemelor noastre și nivelul de protecție al datelor cu caracter personal procesate. Datele din fișierele de jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană în cauză.

Formular de contact
Aveți posibilitatea să intrați în legătură cu noi prin formularul de contact disponibil pe site-ul nostru. Utilizarea acestui formular de contact și furnizarea datelor dvs. cu caracter personal în acest context sunt, desigur, voluntare. Datele cu caracter personal transmise în acest context vor fi utilizate exclusiv pentru a procesa solicitarea dvs., cu excepția cazului în care ați dat consimțământul pentru o utilizare ulterioară. Datele nu vor fi utilizate sau divulgate către terți fără consimțământul dvs. expres. În absența unor obligații legale de păstrare, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse după finalizarea cererii. Baza legală pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim constă în faptul că avem nevoie de datele dvs. pentru a putea procesa sau răspunde la mesajul dvs.

Transfer către terți
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terți decât:
- dacă ați dat consimțământul expres în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR;
- dacă transferul este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale conform art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR;
- dacă suntem obligați să transferăm datele conform art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR;
- dacă transferul datelor servește unui interes public conform art. 6 alin. 1 lit. e) GDPR sau;
- dacă transferul datelor este necesar pentru a proteja interesele legitime ale noastre sau ale unui terț, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează asupra acestor interese.

Link-uri către site-uri terțe
Site-ul nostru conține link-uri către site-uri terțe. Vă informăm că nu avem nicio influență asupra respectării acestora a legislației privind protecția datelor. Suntem responsabili pentru conținutul nostru conform legilor generale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul terților disponibil prin link-uri și nu facem aceste conținuturi ale noastre.

Utilizarea OpenStreetMap
Această pagină utilizează instrumentul de cartografiere open-source „OpenStreetMap” (OSM) printr-o interfață de programare a aplicațiilor (API). Furnizorul este OpenStreetMap Foundation. Pentru a utiliza funcțiile OpenStreetMap, este necesar să se stocheze adresa dvs. IP. Aceste informații sunt, în mod obișnuit, transferate la un server OpenStreetMap și stocate acolo. Furnizorul acestei pagini nu are niciun control asupra acestei transferări de date. Utilizarea OpenStreetMap are loc în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și pentru a facilita găsirea ușoară a locurilor indicate pe site-ul nostru. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Pentru mai multe informații despre modul în care OpenStreetMap tratează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a OpenStreetMap la adresa http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ

Utilizarea PayPal
Pe site-ul nostru oferim, printre altele, opțiunea de plată cu PayPal. Furnizorul acestui serviciu de plată este PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumit în continuare „PayPal”). Dacă alegeți să plătiți cu PayPal, datele dvs. de plată introduse vor fi transferate către PayPal. Aveți posibilitatea să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment. Retragerea nu afectează legalitatea prelucrării datelor înainte de retragerea consimțământului. Toate tranzacțiile PayPal sunt supuse politicii de confidențialitate PayPal. Aceasta o puteți găsi la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Rețele de socializare
Pe site-ul nostru sunt integrate link-uri către rețelele de socializare (cum ar fi Facebook, Twitter, Xing). După accesarea acestor link-uri, veți fi redirecționat către site-ul furnizorului respectiv. Informații despre modul în care sunt gestionate datele dvs. cu caracter personal la utilizarea acestor site-uri le puteți găsi în politicile lor de confidențialitate corespunzătoare.

Cookies
Utilizăm cookie-uri pe site-ul nostru, care sunt utilizate în scopuri diferite. Puteți seta browserul pentru a vă informa cu privire la plasarea cookie-urilor. Astfel, utilizarea cookie-urilor devine transparentă pentru dvs. Puteți, desigur, să opriți plasarea cookie-urilor prin intermediul browserului dvs., dar acest lucru poate duce la imposibilitatea utilizării complete a site-ului nostru. Această informație este partajată cu terți, cum ar fi alți reclamani în rețelele de publicitate.

Encryptare SSL/TLS
Din motive de securitate, Elviatravel - Das Nagelstudio am B-dul Magheru 19 utilizează exclusiv protocoalele SSL (Secure Socket Layer) și TLS (Transport Layer Security). Aceste protocoale reprezintă o criptare de la un capăt la altul, în care informațiile sunt deja criptate înainte de a fi trimise și sunt decriptate doar la destinație. Aceste protocoale autentifică partenerul de comunicare și asigură integritatea datelor transportate.

Temelii legale ale prelucrării
Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
a) atunci când obținem consimțământul pentru prelucrare, este Art.6 alin.1 lit.a DSGVO;
b) pentru îndeplinirea unui contract, a cărui parte contractantă este persoana vizată, este Art.6 alin.1 lit.b DSGVO;
c) pentru efectuarea de măsuri precontractuale necesare, cum ar fi solicitări privind produsele sau serviciile, este Art.6 alin.1 lit.b DSGVO;
d) care este necesară pentru noi datorită unei obligații legale, cum ar fi obligațiile fiscale, este Art.6 alin.1 lit.c DSGVO;
e) pe care o efectuăm pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane naturale, este Art.6 alin.1 lit.d DSGVO;
f) pe care o efectuăm pentru a proteja un interes legitim al nostru sau al unui terț, în măsura în care nu prevalează interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, este Art.6 alin.1 lit.f DSGVO.

Ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal
Procesăm și stocăm datele cu caracter personal doar pentru perioada necesară atingerii scopului stocării sau pentru perioada prevăzută de reglementările legale. După aceea, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse.

Dreptul dumneavoastră la informații, corectare, ștergere, restricționare a prelucrării, obiecție
Împotriva prelucrării și portabilității datelor Aveți dreptul de a obține oricând informații despre datele dvs. cu caracter personal stocate la noi. De asemenea, aveți dreptul la corectare, blocare sau, cu excepția stocării obligatorii a datelor pentru desfășurarea afacerii, ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor în acest sens. Puteți efectua modificări sau retrage consimțământul printr-o notificare corespunzătoare către noi, cu efecte pentru viitor. Detalii suplimentare pot fi găsite în explicațiile următoare.

Dreptul la informații
Orice persoană vizată are dreptul de a solicita de la noi o confirmare dacă sunt procesate date cu caracter personal care o vizează. În caz afirmativ, persoana vizată poate solicita informații despre scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost sau vor fi divulgate, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale; pe cât posibil, durata planificată pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau cel puțin criteriile pentru stabilirea acestei perioade; dreptul de a corecta sau șterge datele cu caracter personal care o vizează sau de a restricționa prelucrarea sau de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile despre originea datelor; existența unei luări de decizii automate, inclusiv a profilării, în conformitate cu art. 22 alin. 1 și 4 din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și despre amploarea și efectele așteptate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată; transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională și garanțiile adecvate conform art. 46 din GDPR. La cerere, punem la dispoziția persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru toate celelalte copii solicitate de persoana vizată, putem solicita o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. Dreptul de a obține copiile menționate mai sus nu trebuie să afecteze drepturile și libertățile altor persoane.

Dreptul de retragere a consimțământului
Orice persoană vizată poate retrage în orice moment consimțământul acordat în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR sau art. 9 alin. 2 lit. a din GDPR, cu efecte pentru viitor. Retragerea nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate până la retragere.

Dreptul la plângere
Dacă o persoană vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă reglementările privind protecția datelor, aceasta poate depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fără a afecta alte mijloace de atac în fața unei autorități de supraveghere. Plângerea poate fi adresată în special unei autorități de supraveghere din statul membru al locuinței, locului de muncă sau al presupusei încălcări.

Existența unei luări de decizii automate
Renunțăm la luarea de decizii automate sau la crearea de profiluri pentru vizitatorii site-ului nostru.

Modificarea politicilor noastre de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a ajusta periodic această declarație de confidențialitate pentru a se conforma întotdeauna cerințelor legale actuale sau pentru a reflecta modificările în serviciile noastre în declarația de confidențialitate, de exemplu, la introducerea de servicii noi. Pentru vizitele ulterioare, se aplică apoi noua declarație de confidențialitate.Stare: septembrie 2022